Avelskrav & rekommendationer Briard

Svenska Briard & Picardklubben
Ändringar enligt Protokoll, Styrelsemöte Svenska Briard- och Picardklubben
2020-11-02
Avelskraven för Briard skall uppfylla SKK:s avelspolicy. Särbestämmelser för Briard gäller höftledsstatus, HD-index och mental status.
  • Hundar med SKK-höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen från SKK att kullens index för HD, alltså hanens index och tikens index delat med två, bör vara 100 eller högre. Svenska Briard- och Picardklubben rekommenderar starkt att ALLA parningar/planerade kullar följer indexrekommendationen.
  • Hundar med HD-grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index.
  • Föräldradjuren ska ha känd mental status.
  • För avel med ej svenskfödda/-registrerade hundar, se SKK:s avelspolicy.
Svenska Briard & Picardklubben
Valphänvisning för Briarder via rasklubben
Uppfödaren kan lägga in en kull för hänvisning upp till 1 år innan beräknad parning. När tiken är parad (eller i händelse av att tiken ej blir dräktig) meddelar uppfödaren valphänvisningen för korrekt information på hemsidan.
Kraven för valphänvisning av (planerad) valpkull via rasklubben;
  • Avelsdjuren ska uppfylla SKK:s avelskrav för Briard.
  • Uppfödaren ska vara medlem i Svenska Briard- och Picardklubben.
  • Avelsdjuren, både tik och hane , ska vara fyllda 2 år.
  • Genomfört MH med skott 1-3 (nya protokollet) alt skott 1-2 (gamla protokollet) eller Korning (MT) med godkänt skott.
  • UHB, eller exteriörbeskriven korning.
  • Uppfödare får ha sin annons på hemsidan men för att få valphänvisning skall klubbens regler och SKK:s avelspolicy följas.
Utöver ovanstående krav för valphänvisning rekommenderar Briard- och Picardklubben att man ej avlar på hundar med kvarstående rädslor; MH 6d kryss i ruta 4-5, 7c kryss i ruta 4-5.
Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss!
Maila via nedanstående länk.
Sök