Utställning

Denna arbetsgrupp arbetar med att arrangera
Svenska Briard- och Picardklubbens utställningar.
Dessa är utställningar som är specialiserade för just Briard och Picard, s k rasspecialer eller specialutställningar, där domare väljs ut med tanke på just våra två raser. Traditionellt innan pandemi och vikande medlemsantal arrangerade klubben 3 specialutställningar: "Rasspecialen", "Bäst i Väst" och "Nordstjärnan". 2023 anordnades äntligen Nordstjärnan och nu är Rasspecialen i planeringsstadiet för 2024.

Vill du vara med och göra våra utställningar fantastiska?

Vi söker just nu fler som kan tänka sig arbeta inom AG Utställning. Vi söker alla som kan tänkas vilja hjälpa till, stort som smått. Inga förkunskaper krävs, bara engagemang!
Vill Du gå med i AG utställning? Tveka i så fall inte att höra av dig till styrelsen.
styrelsen@briardpicardklubben.se

Professional Team

Therese Sångberg
Även CUA utställning.
Sök